Ilmiy faoliyati

Кафедра профессори Қорабоев М.Қ. томонидан олиб борилган ишлар:

Тиббий ахборот-коммуникация технологияларини барпо қилиш сохасида профессор Қорабоев М.Қ. ва кафедра  ўқитувчиси Абдуманонов ва Алиев Р.лар  томонидан Республика тез тиббий ёрдам илмий марказининг Фарғона филиал етакчи врач ходимлари билан биргаликда тез тиббий ёрдам кўрсатишдаги ташхис ва даволаш жараёнларини ташкиллашни ва бошқаришни  оптималлаштиришни компьютер технологияларини барпо  қилинди ва клиник синовдан ўтказилиб клиник стационар шароитида фойдаланиш учун тақдим этдилар. Республика тез тиббий ёрдам илмий марказида дастурнинг “Аптека” модули ишга туширилиш фойдаланишга топширилди.

 1. Қорабоев М., Ботиров М. Т., Марупова М. А., Абдуманонов А. А. Жигар циррозида сўлак кристаллари маркерларини аниқлаш // Ўзбекистон тиббиёт журнали. – Тошкент, 2016. — №2. – 92-95 б.

Кафедра доценти Рахматуллаев И.Р.  томонидан  Хозирда “Углевод тутган физиологик актив моддалар синтези” йўналишидаги  “Гликозилизотиоцианат асосида углевод тутган гетероцикллар синтези ва  уларнинг биологик хоссаларини ўрганиш ” мавзусида  тадқиқот ишлари олиб борилмоқда. Мавзунинг долзарблиги шундан иборатки углевод тутган препаратлар сувда тез ва осон эрийди, захарлилиги камаяди,организмга сўрилиши тез ва осон бўлиши билан бирга  уларнинг  таъсир этиш хусусияти хам анча унумли эканлиги тажрибаларда тасдиқланган.

 1. Рахматуллаев И.Р Ибн Сино ёш болаларнинг жисмоний чиниқиши ҳақида // Ибн Синонинг илмий-маданий меросининг аҳамияти ва уни фан тараққиётидаги ўрни мавзусидаги IX Ибн Сино ўқишлари халқаро илмий-амалий анжумани 2017. Бухоро 2017 й, 147-149 бет
 2. Рахматуллаев И.Р., Ахаджонов М.М. Семизликни даволашда Ибн Сино тадбирлари // Ибн Синонинг илмий-маданий меросининг аҳамияти ва уни фан тараққиётидаги ўрни мавзусидаги IX Ибн Сино ўқишлари халқаро илмий-амалий анжумани 2017. Бухоро 2017 й, 149-151 бет
 3. Рахматуллаев И.Р Кучсиз кислотанинг қудратли кучи // 2018 йил — «Фаол тадбиркорлик, инновацион ғоялар ва техиологияларни қўллаб-қувватлаш йили» бағишлагнан «ИЛМ-ФАН ВА ТАЪЛИМ ФИДОЙИСИ» мавзусидаги илмий-амалий аижуман магериаллари Фаргона — 2018 йил 12-13 март –c 82
 4. Рахматуллаев И.Р Организм тўқималарининг электр хоссалари// 2018 йил — «Фаол тадбиркорлик, инновацион ғоялар ва техиологияларни қўллаб-қувватлаш йили» бағишлагнан «ИЛМ-ФАН ВА ТАЪЛИМ ФИДОЙИСИ» мавзусидаги илмий-амалий аижуман магериаллари Фаргона — 2018 йил 12-13 март –c 83
 5. Рахматуллаев И.Р Дори моддаларининг инсон организмига таъсири// 2018 йил — «Фаол тадбиркорлик, инновацион ғоялар ва техиологияларни қўллаб-қувватлаш йили» бағишлагнан «ИЛМ-ФАН ВА ТАЪЛИМ ФИДОЙИСИ» мавзусидаги илмий-амалий аижуман магериаллари Фаргона — 2018 йил 12-13 март –c 84
 6. Рахматуллаев И.Р Инсон организми лабораториясида углеводнинг ахамияти// 2018 йил — «Фаол тадбиркорлик, инновацион ғоялар ва техиологияларни қўллаб-қувватлаш йили» бағишлагнан «ИЛМ-ФАН ВА ТАЪЛИМ ФИДОЙИСИ» мавзусидаги илмий-амалий аижуман магериаллари Фаргона — 2018 йил 12-13 март –c 85
 7. Рахматуллаев И.Р Ибн Сино ёш болаларнинг жисмоний чиниқиши ҳақида// Ибн Синонинг илмий-маданий меросининг аҳамияти ва уни фан тараққиётидаги ўрни мавзусидаги IX Ибн Сино ўқишлари халқаро илмий-амалий анжумани 2017. Бухоро 2017 й, б. 147-149
 8. Рахматуллаев И.Р Семизликни даволашда Ибн Сино тадбирлари     Ибн Синонинг илмий-маданий меросининг аҳамияти ва уни фан тараққиётидаги ўрни мавзусидаги IX Ибн Сино ўқишлари халқаро илмий-амалий анжумани 2017. Бухоро 2017 й, б. 149-151

Катта ўқитувчи  Ботиров М.Т. «Структурная самоорганизация биологических жидкостей при кристализации и их информативности о болезнях организма» (на примере заболеваний печени) мавзуси бўйича илмий изланишлар олиб бормоқда. Ушбу ойларда дисертация мавзуси бўйича олинган натижалар орасидаги боғланишларни топиш ва уларни базасини яратиш ишларини олиб борди.. Олинган натижаларни тахлил килинди, классификацияланди  ва хулоса шакллантирилди. Ҳозирда диссертация тугатилланиш арафасида.

 1. Botirov M.T. Morphological indicators of the facies of biological fluids in patients with liver diseases // European science review. –Austria, Vienna, 2018.- № 1-2. – С.101-104.
 2. Ботиров М. Т., Қорабоев М., Марупова М. А., Абдуманонов А. А. Жигар циррозида сўлак кристаллари маркерларини аниқлаш // Ўзбекистон тиббиёт журнали. – Тошкент, 2016. — №2. – 92-95 б.
 3. Ботиров М. Т. Биологик суюқликлар қаттиқ фазаси морфологияси тиббиётда ташхис усули сифатида // Биология ва тиббиёт муаммолари. – Самарқанд, 2017. -№4. -177-181 б.
 4. Ботиров М.Т. Количественная и качественная морфометрия фации биологических жидкостей больных с заболеваними печени // Ўзбекистон врачлар ассоциацияси бюллетени. – Тошкент, 2017. -№4. 15-21 б.

Кафедра ўқитувчи  Абдуманонов А.А.  томонидан “Создание интелектуалних систем для оптимизиции и автоматизации лечебно-диагностических процессов” мавзусида илий тадкикот ишларини олиб бормокда. Асосан тиббиёт муассасаларида даволаш ва ташхис куйиш жараёнларини ташкилашни автоматлаштирилган тизимларини яратиш. Булимлар аро хужжат алмашинувини ташкилашда электрон касалик тарихини яратиш ва ягон ахбот алмашинув тизимини яратиш оркали давволаш муссасаси ишини енгилааштириш ва даволааш курсатикичларини яхшилаш масалаларига бағишланган.

Шунинг учун Руспублика тез тиббийй ёрдам курсатиш илмий маркази Фаргона филиалида яратилган тиббиёт ахборот тизимини клиник синовдан ўтказиш ва натижааларни тахлил қилиниб келинмоқда.

Шу тариқа хозирда илмий ишим  мавзуси бўйича адабиётлар йигилмоқда, олинган натижалар умумийлаштирилмоқда диссертация ишини ёзиш тугалланиш босқичида.

 1. Abdumanonov A.A., Akramov J.N. Davolash profilaktika muassasalarida tibbiyot axborot tizimlaridan foydalanib tibbiy qarorlar qabul qilishning zamonaviy usullari// Modern modification in the national education: theoretical and practical Vol.1: collection international scientific conference / team of authors. — Moscow: RU-SCIENCE, 2018, 12-15 p.
 2. Abdumanonov A.A Mathematical modeling support decision therapeutic and diagnostic solutions from formalization of medical knowledge // 2018 йил — «Фаол тадбиркорлик, инновацион ғоялар ва техиологияларни қўллаб-қувватлаш йили» бағишлагнан «ИЛМ-ФАН ВА ТАЪЛИМ ФИДОЙИСИ» мавзусидаги илмий-амалий аижуман магериаллари Фаргона — 2018 йил 12-13 март –c 68-69.
 3. Абдуманнонов A.A., Ахаджонов M.М. Хакикаган хam ёглар зарарлими? // 2018 йил — «Фаол тадбиркорлик, инновацион ғоялар ва техиологияларни қўллаб-қувватлаш йили» бағишлагнан «ИЛМ-ФАН ВА ТАЪЛИМ ФИДОЙИСИ» мавзусидаги илмий-амалий аижуман магериаллари Фаргона — 2018 йил 12-13 март –c
 4. Abdumannonov A.A., Abduinuminov A.A. COREL WEBSITE CREATOR DASTURI IMKONIYATLARI // 2018 йил — «Фаол тадбиркорлик, инновацион ғоялар ва техиологияларни қўллаб-қувватлаш йили» бағишлагнан «ИЛМ-ФАН ВА ТАЪЛИМ ФИДОЙИСИ» мавзусидаги илмий-амалий аижуман магериаллари Фаргона — 2018 йил 12-13 март –c 118-120.
 5. Абдуманнонов A.A. Роль самообразования с исползованием ИКТ в ВУЗЕ // 2018 йил — «Фаол тадбиркорлик, инновацион ғоялар ва техиологияларни қўллаб-қувватлаш йили» бағишлагнан «ИЛМ-ФАН ВА ТАЪЛИМ ФИДОЙИСИ» мавзусидаги илмий-амалий аижуман магериаллари Фаргона — 2018 йил 12-13 март –c 74